Posted by: Inqaahe.nl in on 1:50 pm

Kan uw automatisering uw marketing wel bijhouden?

Eén van de grootste automatiseringsproblemen waar marketingorganisaties tegen aan lopen is dat de automatisering binnen bedrijven vaak proces georiënteerd is. Deze operationele systemen zijn niet in staat om marketing gegevens, zoals campagnes, respons op acties en aanvullende consumenten gegevens gestructureerd vast te leggen in de database.

Gegevens ontsluiten uit operationele systemen

Indien gegevens vanuit de operationele database nodig zijn voor marketing doeleinden, moeten er vaak gecompliceerde selecties op de database plaatsvinden. Deze moeten vooraf exact gedefinieerd zijn en vervolgens nog bewerkt en samengevoegd worden voordat ze bruikbaar zijn voor marketing acties of analyses.

Daarbij is men afhankelijk van IT en applicatie beheerders binnen de eigen organisatie. Juist omdat deze IT afdelingen prioriteit geven aan de operatie, ontbreekt het aan de – voor de marketeer noodzakelijke – flexibiliteit.

Marketing heeft namelijk juist de behoefte om te kunnen “spelen” met data. Men wil verschillende tellingen en analyses maken alvorens men komt tot een definitieve selectie van klanten die men voor een campagne wil benaderen.

Onze oplossingen

Deze problematiek kunnen wij op drie manieren voor u oplossen:

1) Software voor database marketeers en analisten
Programma’s die door marketeers en database analisten binnen uw organisatie zelf gebruikt kunnen worden om:

  • Marketinggegevens vast te leggen die niet opgeslagen kunnen worden in de bestaande automatisering van uw organisatie;
  • Bestandsbewerkingen uit te voeren die noodzakelijk zijn om de data vanuit de operationele systemen geschikt te maken voor analyses en direct marketing campagnes;
  • Tellingen, analyses en selecties uit te voeren op uw klantgegevens

2) Uw (marketing) database in beheer
Faciliteiten om het beheer van uw database uit te besteden en de gewenste verwerkingen, analyses en selecties door onze organisatie te laten uitvoeren (indien uw organisatie niet wil of kan investeren in infrastructuur, database marketeers en analisten).

3) De combinatie van beiden
De mogelijkheid om de twee bovenstaande oplossingen te combineren. In dit geval zorgt Inqaahe voor de infrastructuur en kunt u zelf beslissen welke verwerkingen, analyses en selecties door uw eigen organisatie worden uitgevoerd en welke door ons. Bij deze oplossing is het zelfs mogelijk dat u op elke willekeurige plek in de wereld directe toegang heeft tot uw data.

Jarenlange ervaring

Onze oplossingen zijn gebouwd op basis van jarenlange ervaring in zowel analytisch als operationeel marketing database management. De toepassingsmogelijkheden van al onze applicaties zijn specifiek gebouwd op basis van de wensen van database-marketeers en database-analisten. Het gebruik van onze applicaties maakt specialistische kennis overbodig omdat de gebruikelijke bewerkingen al voorgeprogrammeerd zijn. De applicaties zijn daardoor niet alleen eenvoudig te bedienen maar ook veel sneller in het gebruik. Doordat Inqaahe over eigen programmeurs kan de software snel aangepast worden aan specifieke en individuele wensen. Uw ict uitbesteden is bij Inqaahe in goede handen.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.